బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, Happy Children's Day Wishes Telugu

Happy Children's Day Telugu 2021 బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Happy Children's Day Quotes, Wishes, Greetings, Images In Telugu 2022

Happy Children's Day to all children, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru's birthday is celebrated on November 14 every year. Children's Day is celebrated in India to pay tribute to Pandit Jawaharlal Nehru. Every year on November 14, Jawaharlal Nehru's birthday is celebrated in appreciation of his love for children.

Best Happy Children's Day Wishes, Quotes, Greetings, Images In Telugu. November 14th 2022 Happy Childrens Day.

బాలల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2022

పిల్లలందరికీ 'బాలల దినోత్సవం' శుభాకాంక్షలు, మన మాజీ మరియు మొదటి ప్రధాన మంత్రి 'పండిట్‌ జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ' గారికి నివాళులు అర్పించేందుకు భారతదేశంలో బాలల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ గారి జన్మదినాన్ని పిల్లల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమకు ప్రశంసగా గుర్తిస్తారు. నెహ్రూ మరణానికి ముందు, ఐక్యరాజ్యసమితి పాటించిన విధంగా నవంబర్ 20 న బాలల దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు.

జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మరణానంతరం, భారతదేశ మొదటి ప్రధానమంత్రిని గౌరవించాలని పార్లమెంటు తీర్మానం చేసింది. అలా పిల్లల పట్ల ఆయనకున్న ఆప్యాయత వల్లే ఆయనకు 'చాచా నెహ్రూ' అనే పేరు వచ్చింది. అందుకే ఆయన జయంతి సందర్భంగా పాఠశాలలు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాయి, పిల్లలు రంగురంగుల ఫ్యాన్సీ దుస్తులు ధరించి వస్తారు, మరియు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శనలను అందిస్తారు.

Happy Children's Day Wishes - Images

Happy Children's Day English, November 14, Jawaharlal Nehru

Happy Children's Day English, November 14, Jawaharlal Nehru

Happy Children's Day English, November 14, Jawaharlal Nehru

Happy Children's Day English, November 14, Jawaharlal Nehru

Happy Children's Day

Happy Children's Day

Happy Children's Day

Happy Children's Day

Happy Children's Day English, November 14, Jawaharlal Nehru

Post a Comment

Previous Post Next Post

ADS