Podupu Kathalu In Telugu, పొడుపు కథలు, Riddles In Telugu

Podupu Kathalu In Telugu, పొడుపు కథలు, Riddles In Telugu

Podupu Kathalu In Telugu With Answers

Podupu Kathalu In Telugu With Answers, Riddles in Telugu, Chilipi Podupu Kathalu, logical riddles, easy riddles in Telugu with answers, Share These 'Podupu Kathalu' (Riddles) With your friends And Families and Have fun.

పొడుపు కథలు తెలుగులో

పొడుపు కథలు తెలుగులో, చిక్కు ప్రశ్నలు, పొడుపు ప్రశ్నలు - జవాబులు, తెలుగు పొడుపు కథలు సమాధానాలు, చిన్న పిల్లల కోసం మరియు పెద్దల కోసం.

Podupu Kathalu In Telugu

ఐదుగిరిలో చిన్నోడు, పెళ్ళికి మాత్రం పెద్దోడు
జవాబు: చిటికెన వేలు

ఎర్రటి పండు మీద ఈగైనా వాలదు.
జవాబు: నిప్పు

నా నిండా రంధ్రాలు, అయినా నీటిని భలేగా పట్టి ఉంచుతాను. ఎవరిని?
జవాబు: స్పాంజి

తెల్లని విస్తరిలో నల్లని మెతుకులు
జవాబు: అక్షరాలు

నీటితో పంట - ఆకు లేని పంట
జవాబు: ఉప్పు

వానా లేక ఎండా లేక పైరు పచ్చంగా, ఆకు లేక సున్నం లేక నోరు ఎర్రంగ
జవాబు: రామచిలుక.

దాస్తే పిడికిలిలో దాగుతుంది, తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది.
జవాబు: దీపం వెలుగు.

కాళ్లు లేవు గానీ నడుస్తుంది. కళ్లు లేవు గానీ ఏడుస్తుంది?
జవాబు: మేఘం

తల్లి దయ్యం, పిల్ల పగడం.
జవాబు: రేగుపండు

అందరినీ పైకి తీసుకెళ్తాను కానీ నేను మాత్రం వెళ్లలేను నేను ఎవరు
జవాబు: నిచ్చెన

చిన్న పాపకు చాలా చీరలు. ఏమిటది?
జవాబు:  ఉల్లిపాయ

జాన కాని జాన, ఏమి జాన?
జవాబు: ఖజాన

తెలిసేలా పూస్తుంది, తెలియకుండా కాస్తుంది?
జవాబు: వేరుశెనగ కాయ

లాగి విడిస్తేనే బ్రతుకు?
జవాబు: ఊపిరి

పువ్వులో అందరికీ పనికి వొచ్చే పువ్వు?
జవాబు: పత్తి పువ్వు

పెద్ద ఇంటిలో పొట్టివాన్ని నిలబెడితే నిండా నేనే?
జవాబు: దీపం

పొద్దుటూరి చెట్లలో పొదిలింది చెళవాయి, చూసే వారే కాని పట్టే వారు లేరు?
జవాబు: సూర్యుడు

మూత తెరిస్తే, ముత్యాల పేరు?
జవాబు: దంతాలు

ముళ్ల కంచెలో మిఠాయి పొట్లం?
జవాబు: తేనె పట్టు

రసం కాని రసం, ఏమి రసం?
జవాబు: నీరసం

మొదట చప్పన, నడుమ పుల్లన, కొస కమ్మన?
జవాబు: పాలు, పెరుగు, నెయ్యి

రెక్కలు లేని పిట్ట గూటికి సరిగా చేరింది?
జవాబు: ఉత్తరం

రాజు నల్లన, ప్రధాని పచ్చన, పాలు పుల్లన?
జవాబు: తాటి చెట్టు

రెండు కొడతాయి, ఒకటి పెడుతుంది?
జవాబు: ఎండ, వాన, చలి

రాళ్ల అడుగున విల్లు, విల్లు కోనలో ముళ్ళు?
జవాబు: తేలు

అందరాని వస్త్రంపై అన్నీ వడియాలే
జవాబు: నక్షత్రాలు

అడవిలో పుట్టింది, మెదరింట్లో మెలిగింది
వంటినిండా గాయాలు, కడుపు నిండా రాగాలు
జవాబు: మురళి

చారల పాము, చక్కటి పాము
నూతిలో పాము, నున్ననైనా పాము
జవాబు: పోట్లకాయ

నాదశ్వరానికి లొంగని త్రాచు,
నిప్పంటించగానే ఆడెత్స్తుంది
జవాబు: చిచ్చుబుడ్డి

తొడిమ లేని పండు, ఆకు లేని పంట
జవాబు: విభూది పండు

తలనుండి పొగ చిమ్ముతుండు, భూతం కాదు
కన్ను లెర్రగా ఉండు, రాకాసి కాదు
పాకి పోవు చుండు, పాము కాదు
జవాబు: రైలు

అందమైన గోపురం - మధ్య దూలం - మంచి గాలి లోనికెళ్ళి చెడ్డ గాలి బయటకొచ్చు
జవాబు: ముక్కు

సన్న తోడవు తొలగిస్తే, కమ్మని వెన్నముద్ద
అందరూ ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు
జవాబు: అరటిపండు

అడుగులున్నా కాళ్ళు లేనిది
జవాబు: స్కేల్

ఒకటే తొట్టె, రెండు పిల్లలు
జవాబు: వేరు సెనగ

ఎర్రటి పండుపై ఈగైనా వాలదు
జవాబు: నిప్పు కణిక

నాకు నోరు లేదు కానీ మాటలాడుతాను,
చెవులు లేవు కానీ ఎంత చిన్నగా మాట్లాడినా విని అందరికీ తెలియ చేస్తా
జవాబు: మైకు

అందమైన వస్త్రంపై అన్నీ వడియాలే
జవాబు: ఆకాశంలో నక్షత్రాలు

కిట కిట తలుపులు, కిటారి తలుపు, ఎప్పుడు తీసిన చప్పుడు కావు, ఏమిటవి?
విప్పితే: కనురెప్పలు

కొండల్లో పుట్టి కోనల్లో నడిచి, సముద్రంలో చేరే నెరజాణ
జవాబు: నది

గోడమీద బొమ్మ, గొలుసుల బొమ్మ, వచ్చి పోయే వారికి వడ్డించు బొమ్మ.
జవాబు: తేలు.

చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం
జవాబు: తేనెపట్టు

కాళ్ళు చేతులు లేని అందగత్తెకు బోలెడు దుస్తులు
జవాబు: ఉల్లిపాయ

నాలో బోలెడు నదులున్నాయి కానీ నీళ్లు మాత్రం లేవు
ఎన్నో దారులున్నాయి కానీ ఏ వాహనము పోదు
ఎన్నో దేశాలున్నాయి కానీ భూమిని కాదు, మరి ఎవరిని?
జవాబు: ప్రపంచ పటం (మ్యాప్)

అరిచి గోల పెట్టె రాళ్లు?
జవాబు: కీచు రాళ్లు

నగరాలూ, పట్టణాలు దాటేస్తుంది,
ఎంతెంత దూరమైనా వెళుతుంది
కానీ ఉన్నచోటు నించి కదలదు
జవాబు: రహదారి (మనసు)

దాని పువ్వు పూజకు పనికిరాదు, దాని ఆకు డొప్పగా చేయటానికి సాయపడదు, కానీ దాన్ని అందరూ కోరతారు
జవాబు: చింత పండు

దొంతర దొంతర దుస్తులు, బంగారు వన్నె జుట్టు కలిగిన తల్లికి ఎంతో అందమైన పిల్లలు.
జవాబు: మొక్కజొన్న కంకి

చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే
జవాబు: సబ్బు

చేత్తో పారేసి, నోటితో ఏరుకునేవి?
జవాబు: అక్షరాలు

తోక లేని పిట్ట తొంభై ఆమడలు పోతుంది
జవాబు: ఉత్తరం

తోకలో నిప్పు పెడితే ఆకాశానికి ఎగురుతుంది - అక్కడ పగులుతుంది, కింద పడుతుంది
జవాబు: తారాజువ్వ

దేశదేశాలకు ఇద్దరే రాజులు
జవాబు: సూర్యుడు, చంద్రుడు

నల్లని చేనులో తెల్లని దారి ఏమిటది?
జవాబు: పాపిడి.

నాలుగు రోళ్ళు నడవంగా - రెండు చేటలు చెరగంగా - నోటినుండి పాము వ్రేలాడంగా - అందమైన దొరలు ఊరేగంగా
జవాబు: ఏనుగు

నీలము చీర, మధ్యలో వెన్న ముద్ద, అక్కడక్కడ అన్నపు మెతుకులు
జవాబు : ఆకాశములో చంద్రుడు, చుట్టూ నక్షత్రాలు

నీటి ఒరుగు - రాతి బురద
జవాబు:ఉప్పు-సున్నం

చుస్తే చిన్నోడు, వాడి ఒంటినిండా నారబట్టలు
జవాబు: టెంకాయ

పొట్టలో వేలు, నెత్తి మీద రాయి
జవాబు: ఉంగరం

పోకంత పొట్టి బావ, కాగంత కడవ మోస్తాడు
జవాబు: పొయ్యి

కొప్పుంది గాని జుట్టు లేదు, కళ్లున్నాయి కానీ చూపు లేదు
జవాబు: కొబ్బరికాయ

అయ్యకు అందవు, అమ్మకి అందుతాయి
జవాబు: పెదవులు

అది లేకపోతె, ఎవ్వరూ ఏమీ తినరు
జవాబు: ఆకలి

నూతిలో పాము, నూరు వరహాలిచ్చినా బయటకు రాదు
జవాబు: నాలుక

నోరులేని పిట్ట తోకతో నీళ్ళు తాగుతుంది.ఏమిటది?
జవాబు: దీపం వత్తి

పచ్చపచ్చని తోటలో ఎర్ర ఎర్రని సిపాయిలు
జవాబు: మిరప పండ్లు

పళ్ళెంలో పక్షి - ముక్కుకు ముత్యం, తోకతో నీరు - త్రాగుతుంది మెల్లగా
జవాబు: దీపం

పిడికెడంత పిట్ట! అరిచి గోల చేస్తుంది. ఎత్తుకుంటే చెవిలో గుసగుసలు చెబుతుంది.
జవాబు: దూరవాణి

బంగారు భరిణలో రత్నాలు: పగుల గొడితేగాని రావు.
జవాబు: దానిమ్మపండు.

మాట్లాడుతుంది కానీ మనిషి కాదు
జవాబు: రేడియో

యంత్రం కాని యంత్రం-కాదిది మంత్రం
జవాబు: సాయంత్రం

హనుమంతరావు గారి పెండ్లాం గుణవమ్తురాలు. తట్టెడు సొమ్ములు పెట్టుకొని తలవంచుకొన్నది.
జవాబు: జొన్నకంకి

హస్త ఆరు పాళ్ళు చిత్త మూడు పాళ్ళు
జవాబు: వర్షం

అరచేతి పట్నాన అరవై రంధ్రాలు
జవాబు: జల్లెడ

ఆ మనిషికి రెండే కాళ్ళు, ఏడు చేతులు
జవాబు: నిచ్చెన

నాకున్నది ఒకే కన్ను, చూడలేను కానీ ముక్కు చాలు ముందుకు దూసుకు పోను!
జవాబు: సూది

క్రమమైన పయనం, నల్లపూసల సైన్యం
జవాబు: నల్ల చీమల దండు

అవి తెల్లని మల్లె మొగ్గలు, పరిమళాలు వెదచల్లవు కానీ, పరి శుభ్రంగా ఉంచుతాయి
జవాబు: ఇయర్ బడ్స్

యంత్రం కానీ యంత్రం
జవాబు: సాయంత్రం

అనగా అనగా అప్సరస, ఆమె పేరులో మధ్య అక్షరం తీస్తే, మేక
జవాబు: మేనక

చూస్తే చూసింది కానీ కళ్ళు లేవు
నవ్వితే నవ్వింది కానీ పళ్ళు, నోరు లేవు
తంతే తన్నింది కానీ కాళ్ళు లేవు
జవాబు: అద్దం

పైన చుస్తే పండు, పగుల గొడితే బొచ్చు
జవాబు: పత్తికాయ

ఇల్లంతా వెలుగు, బల్ల కింద చీకటి
జవాబు: దీపం

పోకంతా పొట్టోడు, ఇంటికి గట్టోడు
జవాబు: తాళం కప్ప

అమ్మకి తమ్ముడిని కాను, కానీ నేను మీకు మేన మామని?
జవాబు: చందమామ

చిటపట చినుకులు చిటారి చినుకులు ఎప్పుడు రాలిన చప్పుడు కావు
జవాబు: కన్నీరు

ఆకాశం లో అరవై గదులు. గదికో సిపాయి, సిపాయికో తుపాకీ
జవాబు: తేనెపట్టు

ఆ ఆటకత్తె ఎప్పుడు లోపలే నాట్యం చేస్తుంది
జవాబు: నాలుక

చిత్రమైన చీరకట్టి - షికారుకెళ్ళె చిన్నది - పూసిన వారింటికే గాని - కాసిన వారింటికి పోదు
జవాబు: సీతాకోక చిలుక

చుట్టింటికి మొత్తే లేదు
జవాబు: కోడి గుడ్డు

చూస్తే సురాలోకం - పడితే నీటికుండ - పగిలితే పచ్చ బంగారం
జవాబు: తాటిపండు

చూస్తే చూపులు - నవ్వితే నవ్వులు
జవాబు: అద్దం

చెయ్యని కుండ పొయ్యని నీళ్ళు, వెయ్యని సున్నం తియ్యగ నుండు.
జవాబు: టెంకాయ .

చొట్టల చొట్టల కుండ - బోనాలకుండ - సీతమ్మ పేరు చెప్పి మెల్లంగా దించుకో
జవాబు: సీతాఫలం

తెలిసేటట్లు పూస్తుంది - తెలియకుండ కాస్తుంది
జవాబు: వేరుశెనగ

అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది: చెంబులో నీళ్ళని, చెడత్రాగుతుంది.
జవాబు: గంధపుచెక్క

అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది; మా ఇంటి కొచ్చింది మహలక్ష్మి. ఎవరు ?
జవాబు: గడప

ఊరంతా నాకి మూల కూర్చుండేది - యేది?
జవాబు: చెప్పులు

ఊళ్ళో కలి, వీధిలో కలి, ఇంట్లో కలి, ఒంట్లో కలి.
జవాబు: చాకలి, రోకలి, వాకలి, ఆకలి.

ఎర్రని రాజ్యం,నల్లని సింహాసనం,ఒక రాజు ఎక్కితే,ఒక రాజు దిగుతాడు,ఏమిటది? 
జవాబు: మిరపచెట్టు.

ఏడుగురు అన్నదమ్ములం మేము; విడివిడిగా వుంటే చెప్పలేవు , కలసి వుంటే చెప్పగలవు.
జవాబు: ఇంద్రధనస్సు

ఐదుగురు, ఐదుగురు, దొంగలు రెండు జట్లు గా పోయి ఒక జీవాన్ని తెచ్చారు.వెంటనే చంపారు.
జవాబు: పేను

ఐదు తంత్రాలు గలది.పిల్లలకు మహాఇష్టమైనది
జవాబు: పంచతంత్రం

ఓహోహో హాలయ్య - వల్లంతా గరుకయ్యా - కరకర కోస్తె కడుపంతా తీపయ్యా!
జవాబు: పనస పండు.

అంగడిలో పెట్టి అమ్మేది కాదు, తక్కెడలో పెట్టి తూచేది కాదు, ఆలోచించటానికి ఆధారమైనది. అది లేకుండా మనిషేకాదు
జవాబు: మెదడు.

కొంచమైనా కాన రాని పసుపు, వొళ్ళంతా పులుపు,పైనేమో నునుపు?
జవాబు: నిమ్మ పండు

రాజు గారి తోటలో రోజాపూలు చూచేవారే గాని కోసేవారు లేరు ఏమిటవి
జవాబు: నక్షత్రాలు

తెలిసేటట్లు పూస్తుంది. తెలియకుండా కాస్తుంది? 
వేరుశెనగ.

నీటిలో వెళ్ళుతుంది - చేప కాదు
పడవ

ఆకాశంలో ఎగురుతుంది - పక్షి కాదు
విమానం

అక్కడిక్కడి బండి అంతరాల బండి: మద్దూరి సంతలోన మాయమైన బండి. ఏమిటది?
జవాబు: సూర్యుడు

అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది
జవాబు: మజ్జిగను చిలికే తెడ్డు. కవ్వము

అడవిన పుట్టాను, నల్లగ మారాను:
ఇంటికి వచ్చాను, ఎర్రగ మారాను:
కుప్పలో పడ్డాను, తెల్లగ మారాను.
జవాబు: బొగ్గు

అందమైన గిన్నెలో ఎర్రని పిట్ట తోకతో నీళ్లు త్రాగుతుంది.
జవాబు: దీపం వత్తి

కడుపు నిండా రాగాలు, వంటి నిండా గాయాలు?
జవాబు: మురళి

ఇష్టంగా తెచ్చుకుంటారు, చంపి ఏడుస్తారు?
జవాబు: ఉల్లి

సముద్రంలో పుట్టిపెరిగి ఊరిలో అరుస్తుంది, ఏమిటది?
జవాబు: శంఖం

చెట్టుకు కాయని కాయ కరకరలాడే కాయ?
జవాబు: కజ్జికాయ

వాలం ఉంది కాని కోతిని కాదు, నామముంటుంది కాని పూజారిని కాదు?
జవాబు: ఉడత

రాణాలనే మించిన రణం, ఏమి రణం?
జవాబు: మరణం

అరచేతిలో లెక్కించలేనన్ని ఇళ్ళు, వాటికి వెళ్లే దారికాని వచ్చే దారే లేదు
జవాబు: జల్లెడ

చీకటి లో వెలిగే చిరు దారి
జవాబు: పాపిట

తెల్లని బంతి చల్లని బంతి అందని బంతి ఆడని బంతి
జవాబు: జాబిలి

కళ్లుండి చూడలేదు, కాళ్ళుండి నడవలేదు
జవాబు: నవారు మంచం

కన్ను ఉన్నా తలలేనిది
జవాబు: సూది

చారెడు కుండలో మానెడు పగడాలు
జవాబు: దానిమ్మ పండు

చూస్తే ఒకటి, చేస్తే రెండు
తలకు తోకకు ఒకటే టోపీ
జవాబు: పెన్ను

చూస్తే గజి బిజీ, తింటే కరకర
జవాబు: జంతిక

చిత్రమైన చీరకట్టి షికారుకెళ్ళిందో చిన్నది
పూసిన వారింటికే గాని, కాసిన వారింటికి పోనే పోదు.
జవాబు: సీతాకోక చిలుక

ఆమడ నడిచి అల్లుడొస్తే, మంచం కింద ఇద్దరూ, గోడ మూల ఒకరూ, దాగుకున్నారు.
జవాబు: చెప్పుల జోడు, 

చేతి కర్ర మీ అమ్మ పడుకుంటే మా అమ్మ దాటి పాయే జవాబు
జవాబు: గడప

ఇల్లంతా తిరుగుతుంది, మూలన కూర్చుంటుంది
జవాబు: చీపురు

ఇంతింతాకు బ్రహ్మంతాకు పెద్దలు పెట్టిన పేరంటాకు.
జవాబు: మంగళ సూత్రం

ఎంతెంతో వింత బండి, ఎగిరి ఎగిరి పోయేసుమండీ!
మండుతూ మండుతూ మాయమయ్యెను
జవాబు: రాకెట్ ఆకాశం లోకెళ్లింది

నీరులేని సముద్రాన్ని భద్రంగా దాటించెను ఈ ఓడ!
జవాబు: ఒంటె (ఎడారి ఓడ)

హద్దు లేని పద్దు, అదుపు లేని ఎద్దు
ఎన్నడూ ఆడొద్దూసుమా!
జవాబు: అబద్దం

ఆ కొండకు, ఈ కొండకు ఇనప సంకెళ్లు
జవాబు: చీమల దండు

ఆకలేయదు, నీరుతాగదు, నేలని పాకదు ..ఏమిటా తీగ?
జవాబు: విద్యుత్తు తీగ

తోకలేని పిట్ట ఊరంతా తిరిగింది
జవాబు: ఉత్తరం

అంగుళం ఆకు, అడుగున్నర కాయ
జవాబు: ములక్కాయ

అంగుళం గదిలో, అరవై మంది నివాసం
జవాబు: అగ్గిపెట్టె

అమ్మ కోసి ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రగా ఉంది. తినటం పూర్తవగానే ఆకుపచ్చ రంగుకోచ్చింది. ఏమిటది?
జవాబు: పుచ్చకాయ

ఊరికి రెండు కళ్ళు, ఒకటి తెలుపుని చుస్తే, మరొకటి నలుపునే చూస్తుంది.
జవాబు: ఆకాశం (రాత్రి, పగలు)

నేను పుట్టినప్పుడు పచ్చగా ఉంటాను,పెరిగి ఎర్రగా మారతాయా, చివరికి నల్లగా ఉంటా
నాతొ కళ్ళని పోలుస్తారు
జవాబు: నేరేడు పళ్ళు

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వస్తుంది. గడగడా త్రాగుతుంది
కళ్ళు మూసుకుని, తననెవ్వరు చూడలేదు అని అనుకునే అమాయకురాలు
జవాబు: పిల్లి

రంగం కాని రంగం, ఏమి రంగం?
జవాబు: వీరంగం

మత్తు కాని మత్తు, ఏమి మత్తు?
జవాబు: గమ్మత్తు

అందరినీ పైకి తీసుకుకెళ్తుంది, కాని తాను మాత్రం పైకి వెళ్ళదు?
జవాబు: నిచ్చెన

టిక్కు టిక్కుల బండి, టిక్కులాడి బండి, అందరూ వాడే బండి, బ్రేకులు లేని బండి?
జవాబు: గడియారం

అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది
మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది
జవాబు: కవ్వం

అమ్మ అంటే కలుస్తాయి, నాన్న అంటే కలవవు
జవాబు: పెదవులు

నాన్న అంటే కలవవు, అమ్మ అంటే కలుస్తాయి.
జవాబు: పెదవులు

ఈ ఇంటికి, ఆ ఇంటికి మధ్య ఒకటే దూలం
జవాబు: ముక్కు

ఎందరెక్కినా విరగని మంచం
జవాబు: అరుగు

ఎండిన బావిలో పిల్లలు గంతులేస్తారు
జవాబు: పేలాలు

ఆకాశంలో చెట్టు - చెట్టు నిండా పువ్వులు ఎంత కొట్టినా రాలవు
జవాబు: నక్షత్రాలు

ఆకులోడు కాదమ్మా ఆకులుంటాయి, బాలింత కాదమ్మా పాలుంటాయి, సన్యాసోడు కాడమ్మా జడలుంటాయి
జవాబు: మర్రి చెట్టు

ఇంతింతాకు ఇస్తరాకు రాజులు మెచ్చిన రత్నాలాకు.
జవాబు: తామలపాకు.

ఇక్కడి నుంచి చూస్తే యినుము; దగ్గరికి పోతే గుండు; పట్టి చూస్తే పండు; తింటే తీయగనుండు.
జవాబు: తాటిపండు.

ఇంతింత బండి - ఇనప కట్ల బండి , తొక్కితే నా బండి - తొంభై ఆమడలు పోతుంది.
జవాబు: సైకిలు

ఇక్కడ ఉంటుంది - అక్కడ ఉంటుంది -పిలిస్తె పలుకుతుంది - మనలాగే మాట్లాడుతుంది
జవాబు:టెలిఫోన్

ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు ఊరంతా వ్యాపకమే
జవాబు: కుక్క

ఉదయం నాలుగు కాళ్లతో నడిచేది,మధ్యాన్నం రెండు కాళ్ల తో నడిచేది,సాయంత్రం మూడు కాళ్ళతో నడిచేది.
జవాబు: పసితనం లో నాలుగు కాళ్ళు, పెద్దయ్యాక రెండు కాళ్ళు, వృద్ధాప్యం లో మూడు కాళ్ళు

ఉడికిందొకటి,ఉడకందొకటి,కాలిందొకటి,కాలందొకటి, ఏమిటది ?
జవాబు: వక్క,ఆకు,సున్నం,పొగాకు

ఊరంతకీ ఒక్కటే దుప్పటి
జవాబు: ఆకాశం

కిట కిట తలుపులు, కిటారి తలుపులు
ఎప్పుడు మూసిన చప్పుడు కావు
జవాబు: కంటి రెప్పలు

తోవలో పుట్టింది, తోవలో పెరిగింది, తోవలో పోయేవారి కొంగు పట్టింది
జవాబు: ముళ్ల మొక్క

ఆకాశాన పటం, కింద తోక …
జవాబు: గాలి పటం

ఇంటి వెనుక ఇంగువ చెట్టు, ఎంత కోసినా తరగదు
జవాబు: పొగ

ఈత చెట్టుకి ఇద్దరు బిడ్డలు
జవాబు: కల్లు కుండలు

నామముంది కానీ పూజారి కాదు, వాలముంది కానీ కోతి కాదు
జవాబు: ఉడుత

సినిమా హాల్ కి మనతో వస్తుంది, టికెట్టు తీసుకుంటుంది కానీ సినిమా చూడదు, మనం వచ్చేవరకు ఎదురుచూస్తుంది
జవాబు: మన వాహనం
 
ఎంత ప్రయత్నించినా చేతికి చిక్కదు, ముక్కుకి మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఏమిటది ?
వాసన

ఆకు వక్క లేని నోరు ఎర్రన, నీరు నారు లేని చేను పచ్చన
రామచిలుక

ఆకాశాన అంబు, అంబులో చెంబు, చెంబులో చారెడు నీళ్ళు.
జవాబు: టెంకాయ

ఆకాశమంతా అల్లుకు రాగా: చేటెడు చెక్కులు చెక్కుకు రాగా: కడివెడు నీరు కారుకు రాగా: అందులో ఒక రాజు ఆడుతుంటాడు.
జవాబు: గానుగ

ఆకాశ పక్షి ఎగురుతూ వచ్చి, కడుపులో చొచ్చి లేపింది పిచ్చి.
జవాబు: కల్లు

నీళ్ళల్లో పుడుతుంది, నీళ్లలో పడితే చస్తుంది.
జవాబు: ఉప్పు

శివరాత్రి కి జీడికాయ, ఉగాదికి ఊరగాయ
జవాబు: మామిడి పిందె

అడ్డం కోస్తే చక్రం - నిలువు కోస్తే శంఖం
జవాబు: ఉల్లిపాయ

అన్నదమ్ములం ముగ్గురం మేము శుభవేళల్లో కనిపిస్తూ వుంటాము;
అయితే బుద్ధులు వేరు - నీళ్ళలో మునిగే వాడొకడు, తేలే వాడొకడు, కరిగే వాడొకడు. అయితే మేమెవరం? 
జవాబు: ఆకు, వక్క, సున్నం.

ఎర్రని కోటలో తెల్లని భటులు
జవాబు: పళ్ళు 

కాళ్ళు చేతులు ఉన్నా నడవలేనిది
జవాబు: కుర్చీ

ఒళ్ళంతా ముళ్ళు, కడుపంతా చేదు
జవాబు: కాకర కాయ

తోక లేని పిట్ట 90 ఆమడలు పోతుంది?
జవాబు: పోస్ట్ కార్డు

నాలుగు కర్రల మధ్య నల్లని రాయి
జవాబు: పలక

ఒక స్తంభానికి నలుగురు దొంగలు
జవాబు: లవంగం

కానరాని విత్తనం, ఘనమైన చెట్టు
జవాబు: మర్రిచెట్టు

పచ్చని చెట్టు కింద ఎర్రని చిలుక
జవాబు: మిరప పండు

తెల్లని పోలీసుకి నల్లని టోపీ
జవాబు: అగ్గిపుల్ల

గాడి నిండా రత్నాలు, గదికి తాళం
జవాబు: దానిమ్మ పండు

ఊరంతా తిరిగి, మూలాన కూర్చునేది
జవాబు: చెప్పులు

అది మనకి మాత్రమే సొంతమైనది. కానీ మన కన్నా ఇతరులే వాడుకుంటారు
జవాబు: పేరు

నాకు బోలెడంత ఆకలి. ఏమైనా తినిపిస్తే, లేచి కూర్చుంటా
ఎండినవైతే మరీ ఇష్టం, కానీ నీళ్లు మాత్రం త్రాగించకూడదు
జవాబు: అగ్ని

నీటిలో ఉంటే ఎగసిపడతాను
నేలమీద మాత్రం కూలబడతాను
జవాబు: కెరటం

వెలుతురూ ఉంటేనే కనిపిస్తాను
చీకటి పడితే మాయమౌతాను
జవాబు: నీడ

నేను నడుస్తూనే ఉంటా..నన్ను ఎవరూ ఆపలేరు
జవాబు: సమయం

కొన్నప్పుడు నల్లగా ఉంటాను. వాడినప్పుడు ఎర్రగా మారతాను.
తీసివేసేటప్పుడు బూడిద రంగు లోకి వస్తాను. ఎవరిని?
జవాబు: బొగ్గు

పచ్చగా ఉంటాను కానీ ఆకుని కాను, మాట్లాడగలను కానీ మనిషి ని కాను
ఆకాశాన ఉండగలను కానీ మేఘాన్ని కాను. మరి నేను ఎవరిని?
జవాబు: రామ చిలుక

మీరంతా నన్ను సృష్టిస్తారు కానీ నన్ను చూడలేరు
జవాబు: శబ్దం

అందరూ నన్ను తినడానికి కొనుక్కుంటారు కానీ నన్ను తినరు.
జవాబు: కంచం

నేను శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు నల్లగా ఉంటాను
మురికిగా ఉంటే, తెల్లగా అయిపోతా
జవాబు: బ్లాక్ బోర్డు

నేను కరుస్తాను కానీ పళ్ళు లేవు
జవాబు: చెప్పులు

ఒక ఇంటిలో ఒక పిల్ల, ఆ ఇంటికి కిటికీలు, తలుపులు లేవు. విరగ్గొట్టుకునే బైటికి రావాలి. మళ్ళీ లోపలి పోలేదు. ఏమిటది?
జవాబు: కోడిగుడ్డు

తల లేదు కానీ రక్షణకు గొడుగు ఉంది. పాము లేదు కానీ పుట్ట ఉంది
జవాబు: పుట్టగొడుగు

నన్ను వేసే వాళ్ళే గాని తీసేవాళ్ళు లేరు …నేను ఎవరిని?
జవాబు: గోడకి సున్నం

అరచెయ్యంత పట్నంలో అరవై గదులు; గదికొక్క సిపాయి; సిపాయికొక్క తుపాకీ
జవాబు: తేనె పట్టు

అరచేతిలో కుంకుమ - గోటిమీద కుంకుమ - బీరాకు కుంకుమ - అందాల కుంకుమ
జవాబు: గోరింటాకు

3 Comments

 1. Podupu kathala samadhanalu kanukovadam ela

  ReplyDelete
 2. "నడి సముద్రంలో చెట్టు నలిపిన నలగదు"No

  ReplyDelete
  Replies
  1. "నడి సముద్రంలో చెట్టు నలిపిన నలగదు"

   Delete
Previous Post Next Post